Status Name Job Pipeline Stage Duration Coverage
skipped revdepcheck_devel #289118
dev
31f8e94e
docker
#42859 by Dorchies David's avatar revdepcheck
skipped scheduled_tests_oldrel #289117
dev
31f8e94e
docker
#42859 by Dorchies David's avatar scheduled_tests
skipped scheduled_tests_devel #289116
dev
31f8e94e
docker
#42859 by Dorchies David's avatar scheduled_tests
skipped scheduled_tests_patched #289115
dev
31f8e94e
docker
#42859 by Dorchies David's avatar scheduled_tests
passed test_all_oldrel #289114
dev
31f8e94e
docker
#42859 by Dorchies David's avatar check

00:07:27

passed test_all_devel #289113
dev
31f8e94e
docker
#42859 by Dorchies David's avatar check

00:03:20

failed test_all_patched #289112
dev
31f8e94e
docker
#42859 by Dorchies David's avatar check

00:01:59

failed check_devel #289111
dev
31f8e94e
docker
#42859 by Dorchies David's avatar check

00:01:37

failed check_patched #289110
dev
31f8e94e
docker
#42859 by Dorchies David's avatar check

00:02:30

passed benchmark_devel #289109
dev
31f8e94e
docker
#42859 by Dorchies David's avatar check

00:03:17

skipped revdepcheck_devel #289080
dev
31f8e94e
docker
#42850 by Dorchies David's avatar revdepcheck
skipped scheduled_tests_oldrel #289079
dev
31f8e94e
docker
#42850 by Dorchies David's avatar scheduled_tests
skipped scheduled_tests_devel #289078
dev
31f8e94e
docker
#42850 by Dorchies David's avatar scheduled_tests
skipped scheduled_tests_patched #289077
dev
31f8e94e
docker
#42850 by Dorchies David's avatar scheduled_tests
passed test_all_oldrel #289076
dev
31f8e94e
docker
#42850 by Dorchies David's avatar check

00:06:49

passed test_all_devel #289075
dev
31f8e94e
docker
#42850 by Dorchies David's avatar check

00:03:13

failed test_all_patched #289074
dev
31f8e94e
docker
#42850 by Dorchies David's avatar check

00:01:53

failed check_devel #289073
dev
31f8e94e
docker
#42850 by Dorchies David's avatar check

00:01:29

failed check_patched #289072
dev
31f8e94e
docker
#42850 by Dorchies David's avatar check

00:02:25

passed benchmark_devel #289071
dev
31f8e94e
docker
#42850 by Dorchies David's avatar check

00:03:08

skipped revdepcheck_devel #289033
dev
31f8e94e
docker
#42826 by Dorchies David's avatar revdepcheck
skipped scheduled_tests_oldrel #289032
dev
31f8e94e
docker
#42826 by Dorchies David's avatar scheduled_tests
skipped scheduled_tests_devel #289031
dev
31f8e94e
docker
#42826 by Dorchies David's avatar scheduled_tests
skipped scheduled_tests_patched #289030
dev
31f8e94e
docker
#42826 by Dorchies David's avatar scheduled_tests
passed test_all_oldrel #289029
dev
31f8e94e
docker
#42826 by Dorchies David's avatar check

00:06:25

passed test_all_devel #289028
dev
31f8e94e
docker
#42826 by Dorchies David's avatar check

00:03:13

failed test_all_patched #289027
dev
31f8e94e
docker
#42826 by Dorchies David's avatar check

00:01:54

failed check_devel #289026
dev
31f8e94e
docker
#42826 by Dorchies David's avatar check

00:01:26

failed check_patched #289025
dev
31f8e94e
docker
#42826 by Dorchies David's avatar check

00:02:24

passed benchmark_devel #289024
dev
31f8e94e
docker
#42826 by Dorchies David's avatar check

00:03:07